AİLE KİMDİR VE AİLE DANIŞMANI NE YAPAR?

Aile dendiği zaman; anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile kavramı anlaşılmaktadır. Aile, hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok işlevi olan, bu işlevleri yerine getirebildiği ölçüde varlığını sürdüren ve sürdürecek olan en küçük toplumsal kurumdur.


AİLE DANIŞMANLIĞI İLE İLETİŞİMİ GEREKTİREN NEDENLER:
*Ofisimize başvuran hasta çocuk veya ergen ise,(SORUNLU ÇOCUKLAR VE EVLİLİĞE ADIM ATACAK GENÇLER)
*Cinsel sorunlar söz konusuysa,
*Ciddi aile veya evlilik problemleri varsa,(EŞLER ARASINDAKİ SORUNLAR VE BOŞANMA AŞAMASI VEYA SONRASI)
*Ailede yaşanan bir kriz durumu varsa (hastalık, iş kaybı, ölüm, aile üyelerinden birinin evden ayrılması gibi).
*Aile bireylerinden birisi, sorununu aileyle ilgili bir konu olarak tanımlıyorsa.(ÇOCUK, GENÇLİK, ERGEN, EVLİ ÇİFTLER VE EBEVEYNLERİMİZİN SORUNLARI)
NOT: Bu hizmetleri isteyen danışmanımıza, İlahiyatçı yönümüzle de Kur’an ve Sünnet ölçüleri ile hüküm vermekteyiz.
Aile Danışmanının Amaçları
Aile danışmanı bireylerin kişilik ve davranım bozukluklarının aile içeriğinden ayrılamayacağı konusunda ortak düşünceye sahiptirler. Bundan dolayı danışmanın etkin olması için aile bireylerini de terapiye katarlar. Ancak, değişik aile terapisi ekollerinde değişik şekilde aile katılımları söz konusudur. Her ekol yaklaşım ve amaçlar konusunda farklı referanslara sahip olmasına rağmen bazı ana yaklaşım ve amaçlar şunlardır:
a) Aile bireyleri arasındaki uyuma götüren sözel iletişimi arttırmak
b) Duygusal iletişimi arttırmak ya da kolaylaştırmak:
c) Ailede güç dengesini yeniden sağlama:
d) Ailede roller probleminin belirlenmesi:
e) Akut sorunların çözümü: Boşanma, ölüm, intihar teşebbüsleri, işten atılma gibi ailenin karşılaştığı akut sorunlar karşısında aile danışmanına başvurulabilir. Bu durumlarda danışman daha çok danışmanlık ve aileye destek görevini üstlenir.
f) Seçilmiş bireye yönelen suçlamaları önlemek:
Ailede kimse bu damgalanan bireyin okulda gösterdiği başarısızlıktan, davranım bozukluklarından, sosyal normlara uymada gösterdiği yetersizlikten şaşkına dönmez çünkü ona yakıştırılan ve ondan beklenen davranışın projeksiyonu dışarıda bu şekilde görülür. Danışmanın amaçlarından biri de bu durumu ortadan kaldırmaktır.

Yazmaya Başla
1
Bize Yazın
Merhaba